arrow_back İnternet ve Sağlık

Çocuğun şiddet içerikli davranışlar sergileme sebebi internette oynanan dijital oyunlar olabilir mi?

Şiddet içerikli oyunlar, çocuklarda saldırgan kişiliğe yol açabileceği gibi çocukların olası şiddete karşı korku duyması ya da duyarsızlaşmasına da sebep olabilir.
Yapılan araştırmalara göre; şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çeşitli sonuçları vardır. Bu sonuçlar ise şunlardır:

  1. Fiziksel tepkileri arttırmaktadır.
  2. Saldırgan hisleri, algılayışları ve davranışları arttırmaktadır.
  3. Sosyal davranışları arttırmaktadır.

Şiddet içerikli oyunlar, kişilerde öfkeli ve saldırgan kişiliğin oluşmasına sebep olurken, korku ve şiddete karşı da duyarsızlığa sebep olabileceği yapılan birtakım çalışmalarla belirlenmiştir.

Toast Alert...