arrow_back İnternet ve Sağlık

İnternet kullanım süresi ve sağlık sorunları arasında bir etki vardır.
Detaylı bilgi için;
Çocukların Çevrimiçi Güvenliği adresinden bilgi edinilebilir.

Çocuklar okul öncesi dönemde, yanlış davrandıkları için ceza alması gereken kahramanların, cezalandırılmadıklarını gördüklerinde bu tür kahramanların davranışlarını model alabilirler.

Şiddet içerikli görüntüleri taklit edebilir ve bunun sonucunda çevresine karşı saldırgan davranışlarda bulunabilirler.Çoğu kez hayran olduğu kahraman ya da karakter, büyüyünce olmak istediği kişidir.

Çocukların karşılaştıkları görüntülerin onlarda şiddete eğilim, kaygı ve yalnız kalmak istememe gibi duygusal sıkıntılara yol açmasını önleyebilmek adına;

 • Çocuklarla birlikte oyun karakterleri üzerine detaylı konuşulup, onların sadece çizgi filmler ya da hikayelerdeki kahramanlar oldukları açıklanmalı,
 • Çocuklarda yanlış algıya sebep olabileceği düşünülen içeriklerde müdahalede bulunulmalı ve ne anlatılmak istendiğine dair çocuğa açıklamalarda bulunulmalı,
 • Çocuğu olumsuz etkileyeceği düşünülen karakterlerin varlığı biliniyor ise önceden tespit edilmeli aile tarafından kontrolü sağlanmalıdır.

Çocuklarda teknoloji ve internet bağımlılığını önlemek için;

 • Anne babanın uygun rol modeli olması,
 • Teknolojik aletlerin ve internetin çocuğu susturmak, oyalamak için kullanılmaması,
 • Çocuğun internet kullanım süresi ve şeklinin ebeveynler tarafından kontrol edilmesi,
 • Çocuğun iç dünyasını zenginleştirecek etkinliklerin aile ile birlikte gerçekleştirilmesi,
 • Ev içinde çocuğun kendini oyalayabileceği, ilgisini çeken çeşitli materyallerin bulundurulması,
 • İnternet dışında kitap, kütüphane, müze gibi diğer bilgi kaynaklarının da kullanılmasına teşvik edilmesi,
 • Çocuğun kontrolsüz ve uzun süre interneti kullanmasına izin verilmemesi gerekmektedir.
 • Ayrıca, faydalanacağı sitelerin listesini beraber hazırlayarak çocuğun internet başında gereğinden çok vakit geçirmesinin önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

Çocuklara internet kullanımında dikkat etmeleri gereken noktalar şöyle belirtilebilir;

 • İnternet ortamında özel bilgilerini (adres, telefon, kimlik bilgileri) vermemeleri gerektiği,
 • Tanımadıkları kişilerle sohbet ve sohbet sonrası buluşma gibi etkinliklerde bulunmamaları, bu gibi durumlarda aileleriyle paylaşmaları,
 • Hakaret veya taciz karşısında iletişimi kesmeleri,
 • İnternette sadece ihtiyaçları olan bilgileri almaları,
 • İnternet başında fazla vakit geçirmemeleri,
 • Kullandıkları bilgi kaynaklarını aileden biri ile birlikte seçmeleri,
  Detaylı bilgi için;
  İnternette bilgi güvenliği konusunda Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği adresinden bilgi edinilebilir.

Yoğun ve kontrolsüz internet kullanımı sosyal anlamda;

 • Dış/gerçek dünyadan uzaklaşmaya,
 • Daha bireysel olmaya,
 • Arkadaşlık ve diğer sosyal becerilerin olumsuz etkilenmesine,
 • Giderek izole bir hayat sürmeye ve bundan rahatsız olmamaya,
 • Yaşa uygun olmayan bilgi/görüntüler alındığında, bunların yorumlamasında zorluk çekmeye,
 • Ailevi ilişkilerin zayıflamasına,
 • Problem çözme becerilerinin gelişmemesine sebep olabilir.

Şiddet içerikli oyunlar, çocuklarda saldırgan kişiliğe yol açabileceği gibi çocukların olası şiddete karşı korku duyması ya da duyarsızlaşmasına da sebep olabilir.
Yapılan araştırmalara göre; şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çeşitli sonuçları vardır. Bu sonuçlar ise şunlardır:

 1. Fiziksel tepkileri arttırmaktadır.
 2. Saldırgan hisleri, algılayışları ve davranışları arttırmaktadır.
 3. Sosyal davranışları arttırmaktadır.

Şiddet içerikli oyunlar, kişilerde öfkeli ve saldırgan kişiliğin oluşmasına sebep olurken, korku ve şiddete karşı da duyarsızlığa sebep olabileceği yapılan birtakım çalışmalarla belirlenmiştir.

Kontrolsüz bir şekilde internette dolaşan çocuğun karşısına pornografi, şiddet ve kötü alışkanlıklara ait siteler çıkabilmektedir. Bu siteler özellikle küçük yaştaki çocuklar ve kimlik arayışındaki gençler için ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Erken yaşlarda pornografik görüntülere maruz kalmak, çocukların duygusal ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle, internet kullanım güvenliği ve denetimi konusunda bilgili olmayan ebeveynlerin çocukları için bu bir risk faktörüdür. Bu nedenle ailenin internet kullanımında çocukla işbirliği yapması ve yararlı kullanımı için teşvik edip bir kontrol sağlaması, kötü kullanımı önlemek ve denetleyebilmek açısından gereklidir.

Zihinsel süreçlerindeki özelliklerinden dolayı çocuklar gördüklerini yetişkinler gibi algılayamamakta ve yetişkinlerden farklı şekilde etkilenebilmektedir. Çocuklar kurmaca-gerçek arasındaki farkı yetişkinler kadar kolay biçimde algılayamadıkları için gerçek dünya ile internetteki dünyayı ayırt edemeyebilirler. Bu durum çocukların zarar görebilecekleri davranış özellikleri göstermelerine neden olabilmektedir. Ayrıca, bilgisayar oyunları ve internet bağımlılığının ders çalışma davranışına engel olarak akademik başarıyı da düşürdüğü tespit edilmiştir. Uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu bir diğer bilişsel problem ise dikkat eksikliği-hiperaktivite semptomlarına yol açmasıdır.

İstediğiniz konuda bilgiyi mevcut hiçbir sayfada bulamadınız mı? Yardım Formu aracılığıyla bize sorunuzu iletebilirsiniz.
Toast Alert...