arrow_back İnternet ve Mahremiyet

İnternet ortamında kişilik haklarım ihlal edildi. Ne yapmalıyım?

Bu konu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

“İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.”

Sulh Ceza Hakimine Başvururken İnternette Kişilik Hakkı İhlali Başvuru Örneğini kullanabilirsiniz.

Bu madde gereğince, kişilik haklarının ihlali söz konusu olduğunda yayını yapan internet sitesine e-posta, telefon vb. yollarla başvurarak içeriğin çıkarılması talebinde bulunulur. İlgili internet sitesinin ihlalin gerçekleştiği içeriği çıkarması beklenebileceği gibi süreç beklenmeden doğrudan sulh ceza hakimine ilgili içeriğe erişimin engellenmesi talebiyle başvurulabilir.

Sulh ceza hakimliğinin verdiği erişimin engellenmesi kararı gereği için hakimlik tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliğine ESB gönderilir. ESB kararı uygulanmak üzere erişim sağlayıcılara (Örn. Türk Telekom, Vodafone, Superonline vb) iletir.

İçerik Sağlayıcıya Başvuru Örnek Dilekçe için tıklayın.

Toast Alert...