arrow_back Siber zorbalık

Siber Zorbalıkla mücadelede okul yönetimi ve öğretmenlerin rolü nedir?

Eğitimciler öğrencilerin siber zorbalığa ilişkin farkındalık geliştirmesi konusunda önemli bir roldedirler. Ancak son yıllara kadar internet kullanımının, öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlerinden biri olarak görüldüğü ve konunun da ha çok ebeveynlerin sorumluluğuna bırakıldığı gözlemlenmektedir.

Öğrencilerin siber zorbalık deneyimlerini okul personeli ile paylaşmalarını kolaylaştıracak adımlar atılmalıdır. Bunun için çocuk ve gençlerin İnternet kullanım hakkını benimseyen, yasaklayıcı değil bilinçli kullanımı teşvik eden bir anlayış geliştirilmelidir.

Okullarda siber zorbalıkla mücadelede aşağıdaki başlıkların hayata geçirilmesi önerilmektedir;

  • Okullarda siber zorbalığa yönelik ortak bir anlayış geliştirmek için öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla siber zorbalıkla mücadele ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelere bağlı hareket edilmesi,
  • Siber zorbalığın okulda öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında açıkça tartışılabileceği ortamlar hazırlanması,
  • Bu ortamlarda siber zorbalığın olumsuz sonuçlarının ve önleme yollarının tartışılması,
  • Öğrencilerin öncülüğünde farkındalığı arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenmesi.
Toast Alert...