arrow_back İnternette Yasadışı İçerikler

İnternette terörü öven ve terör örgütü propagandası yapan yayınlar nereye şikayet edilebilir?

İnternette; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından ya da bu kişilere destek amacıyla yapılan her türlü yazılı, görsel ve sesli içeriğin yer aldığı internet siteleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hattı vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Toast Alert...