arrow_back İnternette Yasadışı İçerikler

İnternette sağlık için tehlike oluşturabileceği düşünülen ürünlerin satışı, reklamı ya da tanıtımı ile ilgili içerikler nereye şikayet edilebilir?

Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara verilmesi veya tüketimine sunulması, Türk Ceza Kanunu 194 üncü maddesinde suç olarak tanımlandığından, bu kapsamda olan içeriklerle ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunadan bilgi alınabilir ve müracaat yapılabilir.

Toast Alert...