arrow_back Güvenli İnternet Hizmeti

Talep edildiği halde Güvenli İnternet Hizmeti verilmezse ne yapılmalıdır?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun tüketici ve son kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin “İnternetin Güvenli Kullanımı” başlıklı 10.maddesi internet hizmeti sunan işletmecilere Güvenli İnternet Hizmetini sunma yükümlülüğü getirmiştir.

İnternet servis sağlayıcısının yani internet hizmeti alınan işletmenin Güvenli İnternet Hizmeti sunması zorunludur, aksi taktirde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) şikayet edilebilir. Bunun için BTK Online Şikayet Bildirim Sistemi kullanılır.

Toast Alert...