arrow_back Güvenli İnternet Hizmeti

Güvenli İnternet Hizmetindeki profillerin içeriği hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

Güvenli İnternet Hizmetinde hangi kategorinin hangi profillerde yer alacağına dair temel ölçüler "Çocuk ve Aile Profili Kriter Belirleme Kurulu" tarafından belirlenmektedir.

Çocuk ve Aile Profili Kriter Belirleme Kurulu, Güvenli İnternet Hizmetine Dair Usul ve Esaslar'ın 10. maddesinde tanımlanmıştır.

Toast Alert...