arrow_back Dijital Oyunlar

Dijital oyunların olumlu etkileri nelerdir?

Dijital oyunların olumlu etkilerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Aktif, deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi sağlar.
 2. Bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 3. Oyunda ilerleyebilmek için daha önce öğrenilen bilgiyi kullanmayı gerektirir.
 4. Farklı yaklaşımlar deneyerek oyun çözülür, öğrenme becerilerini geliştirir.
 5. Yönetsel kontrol, planlama ve hatırlatma alanlarında daha iyi sonuçlar geliştirir.
 6. Strateji oyunları ile aynı anda birden fazla işi yerine getirmenizi sağlayarak çoklu iş yapma ve yordama yeteneğini geliştirir.
 7. Matematik, fen bilimleri, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve coğrafya gibi farklı disiplin alanlarındaki oyunlar ile öğrencilerin motivasyonu artırılabilir ve öğrenmeyi destekler.
 8. Bazı zorlu anlarda ve hızlı hareket edilmesi gereken yerlerde hızlı reaksiyon sağlar.
 9. Odaklanma ve aynı anda birçok nesneyi görsel olarak takip etme becerisini geliştirir.
 10. Grup çalışması yaparak sosyal yaklaşımların geliştirilmesine olanak tanır.
 11. Erken yaşta (özellikle Z kuşağı) bilgisayar oyunlarıyla tanışan çocuklar daha sonraki yaşamlarında sayısal okur-yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağlar.
 12. Bazı genetik hastalıkların (ör. Otizim, Williams Sendromu) tedavi süreçlerinde destek olur.
 13. Oyuncuların kendilerine hedef koymalarını, hedeflerini gerçekleştirmek için çaba göstermelerini, başarı duygusunu defalarca yaşamalarını ve başarılarını devam ettirmelerini sağlar.
 14. Yorgunluk ve stresi azaltır, öz güveni yükseltir, görsel-dikkat becerilerini geliştirir ve özellikle eğitsel içeriği olan oyunların ders başarısını artırır.
Toast Alert...