arrow_back Dijital Oyunlar

Dijital oyun karakterlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi nasıl azaltılabilir?

Çocuklar okul öncesi dönemde, yanlış davrandıkları için ceza alması gereken kahramanların, cezalandırılmadıklarını gördüklerinde bu tür kahramanların davranışlarını model alabilirler.

Şiddet içerikli görüntüleri taklit edebilir ve bunun sonucunda çevresine karşı saldırgan davranışlarda bulunabilirler.Çoğu kez hayran olduğu kahraman ya da karakter, büyüyünce olmak istediği kişidir.

Çocukların karşılaştıkları görüntülerin onlarda şiddete eğilim, kaygı ve yalnız kalmak istememe gibi duygusal sıkıntılara yol açmasını önleyebilmek adına;

  • Çocuklarla birlikte oyun karakterleri üzerine detaylı konuşulup, onların sadece çizgi filmler ya da hikayelerdeki kahramanlar oldukları açıklanmalı,
  • Çocuklarda yanlış algıya sebep olabileceği düşünülen içeriklerde müdahalede bulunulmalı ve ne anlatılmak istendiğine dair çocuğa açıklamalarda bulunulmalı,
  • Çocuğu olumsuz etkileyeceği düşünülen karakterlerin varlığı biliniyor ise önceden tespit edilmeli aile tarafından kontrolü sağlanmalıdır.
Toast Alert...